Roshi Reiko Maria Malewska

Nauczyciel

Roshi Reiko Maria Moneta-Malewska jest osiemdziesiątą czwartą spadkobierczynią Dharmy Buddy Siakjamuniego. W swym nauczaniu podkreśla konieczność przenoszenia stanu umysłu z formalnej praktyki zazen do codziennych aktywności – „zen dnia codziennego” oraz odpowiedzialność i determinację adeptów buddyzmu zen.

Praktykuje zen od 1978 roku, początkowo w Polsce z Roshim Philipem Kapleau, następnie w tradycji Soto u Roshiego Gempo. W 1994 roku wyjechała do Japonii, gdzie rozpoczęła praktykę pod kierunkiem Roshiego Oi Saidana, w klasztorze Hokko-ji w południowej części Honsiu. Otrzymała od Roshiego Oi Saidana przekaz Dharmy w linii japońskiego Rinzai Zen.

Roshi jest wyświęconą mniszką z tradycji Rinzai Zen, jednocześnie jest w pełni aktywna zawodowo. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną, jest cenionym konsultantem biznesowym w dziedzinie HR (human resources), jest także aktywnym i znanym ekspertem w dziedzinie profilaktyki uzależnień. Jest autorką książek i publikacji o tematyce psychologicznej: „Narkotyki w szkole i w domu” ,”Być tutaj” , „Dla siebie i dla innych”, „Nie, które buduje”, „Zamiatając skały czesząc mech”.

 

***

 

Czcigodny Roshi Oi Saidan urodził się w 1915 roku, w mieście Nishinomya. W 1922 roku został wyświęcony na mnicha buddyjskiego, a po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia u znanego mistrza zen – profesora Hisamatsu shin Ichi, który był przyjacielem D.T. Suzukiego. Mistrz Hisamatsu, wyświęcając Roshiego na mnicha, nadał mu imię Saidan.

Roshi Oi Saidan i Roshi Reiko

W 1940 roku Roshi Oi Saidan rozpoczął praktykę w świątyni Tofuku w Kyoto, gdzie otrzymał przekaz Dharmy od mistrza Shikatsu Itsudou (1883-1952). W 1960 roku Roshi został opatem świątyni Manju-ji w mieście Oita, gdzie na swego następcę mianował go mistrz Oku Daisetsu. Mistrz Daisetsu nadał Roshiemu Oi Saidanowi imię Daiinkutsu (wielkie serce, wielka siła), pod którym Roshi jest znany jako mistrz zen.

W 1975 roku Roshi został opatem jednej ze świątyń Mioshinji (Tokaya), gdzie nauczał przez kolejne 15 lat, by w 1990 zostać opatem cesarskiej świątyni Hokko-ji. Uczniami Roshiego jest nie tylko wielu znanych mistrzów linii Rinzai Zen, ale także świeccy Japończycy (mężczyźni i kobiety), oraz Europejczycy. W 1994 roku Roshi Reiko Maria Moneta-Malewska rozpoczęła praktykę pod kierunkiem Roshiego Oi Saidana.  Roshi Oi Saidan należał do tzw. strażników Dharmy w linii Rinzai, to jest starszych mistrzów, trzymających pieczę nad czystością zasad praktyki klasztornej.

W marcu 2018 roku Roshi Oi Saidan odszedł w wieku 103 lat.